RECCO®

Från lavinräddning till åretrunt sökning och räddning!
RECCO SAR Helicopter Detector är baserad på RECCOs berömda räddningsteknik som först enbart användes för lavinräddning. Detektorn skickar ut en konliknande söksignal som returneras av den passiva RECCO-reflektorn som är inplanterad på väl valda positioner i våra plagg. Helikoptern söker av områden med en hastighet upp till 100 km / h och med en sökkorridor upp till 100 m bred. SAR-helikopterdetektorn kan täcka 1 km² skog, terräng, floder eller stränder inom 6 minuter. Detektorn är utformad för att söka utomhus i motsats till täta stadsområden.

Säkerhet först, eller hur? Med RECCO® är du alltid sökbar, så att du kan fokusera på ditt äventyr till 100%. 

RECCO i fritidsbyan BN001 från Beyond Nordic